Posted in Flagyl on August 5, 2015

رنا العسلي

رنا العسلي

في غيرة الشفق حين أطل
سطوة محارب
اجتاز البحار
ليطل علي
في أبدع وجد
اوجده الاله
سلال عنب

وتفاحة ادم
وانثى ابتكرت
للحب
ثوب قدر
نحت في خيوطه
ملمس القسوة
وطرزت
بالحرير
حروف بهاء

رنا العسلي

We beware differences based upon insurance type and assurance status.