Posted in Flagyl on September 1, 2015

face_illusCROP       Nöro-görüntüleme araştırmalarından elde edilen geniş bilgilere rağmen, insanlarda aşina olunan yüzü tanımanın nöral temelleri hala bilinmemektedir. Bu araştırmada; tanıdık ve yabancı yüzlere verilen ayırt edici nöral yanıtları, yavaşça artan görsel bilgi (örn: yüksek-uzaysal frekanslar) ve kademeli olarak gösterilen yabancı veya şahsen bilinen birey yüzleri sayesinde ayırdık.

Görsel bilgi ile abdominal oksipitotemporal bölgede yüzle alakalı kısmın etkinliği yüz aşinalığından bağımsız olarak artmıştır. Aksine; average temporal lob yapıları (perirhinal korteks, amigdala, hipokampus) ve prior inferior temporal korteks, aşina olunan yüzü tanımlama ile ilgili yeterli bilgi toplandığında aniden yanıt vermiştir.

Bu gözlemlere göre; ‘’core’’ posterior bölgelerde yüz işleme ağında yapılan detaylı birey yüz analizinde aşina olunan yüzü tanıma, kategorik olarak average temporal lobda ve kortikal yüz ağının prior bölgelerinde ortaya çıkar.

MAKALE: Neural microgenesis of personally demon face recognition

Ginkgo Biloba Ginkgo biloba is too used by many men with erectile dysfunction.